ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιεί κυρίως  στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης - με έμφαση στην εφηβική ηλικία - παρεμβάσεις βιωματικού χαρακτήρα είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων αγωγής υγείας, είτε στο πλαίσιο των μαθημάτων project , είτε στα πλαίσια ευρύτερων θεματικών εκδηλώσεων και δράσεων του σχολείου. Επιπλέον πραγματοποιούνται  ομιλίες, προβολές ταινιών και συζητήσεις  σε ειδικά θέματα που αφορούν σημαντικά γεγονότα της σχολικής ζωής των μαθητών ή ειδικότερα θέματα που απασχολούν τους μαθητές  ανά ηλικιακή ομάδα.


-  Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο
-  Η ενδοσχολική βία
-  Ο ρόλος των συναισθημάτων στη ζωή μας
-  Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
-  Οι αλλαγές στην εφηβεία
-  Η παρέα και οι φίλοι
-  Η σχέση των δύο φύλων
-  Θυμός και επιθετικότητα
-  Διαφορετικότητα
-  Σύγχρονες μορφές εξαρτήσεων
-  Οι διαπροσωπικές σχέσεις
-  Η επικοινωνία με τους άλλους
-  Ταυτότητα και αυτοεκτίμηση
-  Λήψη αποφάσεων
-  Κατανόηση επιρροών

Το Κέντρο Πρόληψης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, οργανώνει ημερίδες και ανοιχτές ομιλίες σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και το σχολείο ή συμμετέχει σε ημερίδες που οργανώνουν φορείς εκπαίδευσης ή ίδιες οι σχολικές μονάδες σε συνεργασία με φορείς  ψυχοκοινωνικής μέριμνας.

Το Κέντρο Πρόληψης παρέχει στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων την δυνατότητα συναντήσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης και εποπτείας στις εξής περιπτώσεις :

-Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων αγωγής υγείας

-Σχεδιασμός και οργάνωση μαθημάτων έρευνας- δράσης (project)

-Διαχείριση δυσκολιών στο συντονισμό της σχολικής τάξης

-Κατανόηση και διαχείριση της συμπεριφοράς δύσκολων μαθητών

-Αξιοποίηση εκπαιδευτικών υλικών και παιδαγωγικών εργαλείων

Το Κέντρο Πρόληψης παρέχει στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων δράσεις υποστήριξης στο έργο τους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα . Οι εκπαιδευτικές δράσεις αφορούν :

 -         Εκπαιδευτικά σεμινάρια

-          Βιωματικά εργαστήρια

-          Βιωματικές ομάδες

Στόχος των εκπαιδεύσεων αποτελεί η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ιδιαίτερες ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών τους ανά ηλικιακή ομάδα, η βελτίωση της μαθησιακής ατμόσφαιρας στην σχολική τάξη και η καλύτερη  κατανόηση και   διαχείριση δυσκολιών και αγχογόνων  καταστάσεων που προκύπτουν στη σχολική ζωή.  Παράλληλα η υποστήριξη και ενδυνάμωση τους στην εδραίωση ενός κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης στην ομάδα των συναδέλφων.

 

Ενδεικτική θεματολογία των εκπαιδεύσεων :

•    Η κατανόηση των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών σύμφωνα με την ηλικία τους.

•    Η λειτουργία της σχολικής τάξης ως ομάδα υποστηρικτική για τους μαθητές

•    Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στη σχολική τάξη.

•    Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή – μεσολαβητή της διαδικασίας μάθησης

•    Οι τεχνικές / μέθοδοι ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη μάθηση.

•    Η σύνδεση των μαθημάτων με την πραγματική ζωή.

•    Η σύνδεση της γνώσης με την ευχαρίστηση και τη συνεργασία

•    Άνοιγμα του σχολείου σε θέματα της κοινωνικής ζωής των μαθητών

•    Η συνεργασία με τους ειδικούς για τη διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων μαθητών

•    Η συνεργασία με τους ειδικούς για την συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή για την   αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων (πχ χρήση ουσιών, απουσίες από το σχολείο, ενδοσχολική βία κλπ) .

Το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιεί δράσεις  συνεργασίας και υποστήριξης με τους  εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων  του Νομού (Παιδικοί Σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας).

Βάση του μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ Β/434/17.3.2011, αρ. απόφ. 24146/Γ7) το Κέντρο Πρόληψης αποτελεί έναν από τους επίσημους συνεργαζόμενους φορείς για τις σχολεία της πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  της περιοχής ευθύνης μας.

Το Κέντρο Πρόληψης παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της παιδείας και οργανώνει δράσεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαιδεύσεις, προσαρμοσμένες στο συναισθηματικό κλίμα και στις σχέσεις στο σημερινό σχολείο.

 

Παιδαγωγοί των παιδικών σταθμών

Οι παιδαγωγοί αναλαμβάνουν  έναν  πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των μικρών παιδιών καθώς καλούνται να διευκολύνουν την ομαλή  ένταξη και προσαρμογή τους στο παιδικό σταθμό, που αποτελεί την  πρώτη οργανωμένη ομάδα εκτός της οικογένειας.

Η γνώση των ιδιαίτερων ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοούν τις συναισθηματικές εκφράσεις και να διαχειρίζονται τις υπερβολικές και «ακατανότητες»  συχνά συμπεριφορές τους με την παράλληλη συνεργασία με τους γονείς των παιδιών.

 

Νηπιαγωγοί

Οι  νηπιαγωγοί  καλούνται  να βοηθήσουν το παιδί να ανακαλύψει τη γνώση βιωματικά, παίζοντας – γιατί το παιχνίδι είναι το μέσο μάθησης, να μάθουν στο παιδί να κάνει λάθη χωρίς να φοβάται και να μαθαίνει από αυτά. Εισάγουν στο παιδί τον προβληματισμό, την περιέργεια, την έρευνα, τον πειραματισμό. Το ενθαρρύνουν  να  αναπτύξει την φαντασία , την κριτική και συγκριτική του ικανότητα.

Στον κόσμο του νηπιαγωγείου  το παιδί θα βιώσει την χαρά, τον ενθουσιασμό, την λύπη, τον θυμό. Θα μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματα και τις ανάγκες του. Θα μάθει να διεκδικεί  να αποδέχεται τη διαφορετικότητα και να αποκτά σταδιακά  εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και ενδιαφέρον να γνωρίσει τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω. 

Γενικότερα οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής έχουν πολλές ευκαιρίες να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των παιδιών και σε συνεργασία με τους γονείς να εντοπίσουν πιθανές δυσκολίες και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης και συνεργασίας με φορείς πρόληψης και ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

 

Δάσκαλοι

Στην εποχή της πληροφορίας , της τεχνολογίας και της κυριαρχίας της εικόνας, ο δάσκαλος περισσότερο από ποτέ καλείται να παίξει ένα ρόλο περισσότερο  «ρυθμιστικό» και «εμψυχωτικό» και λιγότερο «διδακτικό».

 Ο δάσκαλος της σημερινής εποχής καλείται να διαμορφώσει στην σχολική τάξη μια μαθησιακή ατμόσφαιρα που να δημιουργεί στους μαθητές ένα αίσθημα ασφάλειας, ευχαρίστησης, ομαδικότητας συνεργασίας και να ενισχύει την επιθυμία και το κίνητρό τους  για ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία της γνώσης. Ο δάσκαλος σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος περισσότερο από ποτέ με τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει την αδιαφορία, την άρνηση, την ανυπακοή και την αμφισβήτηση των μαθητών του αν δεν καταφέρει να «κερδίσει» την εμπιστοσύνη και το «σεβασμό» τους.

Η διαρκής εκπαίδευση και υποστήριξη των δασκάλων σε ένα ρόλο που θα ενισχύει την αυτοεκτίμηση και το αίσθημα επαγγελματικής τους επάρκειας αποτελεί πλέον αναγκαιότητα.

Το κέντρο πρόληψης αποτελεί ανοιχτή δομή για κάθε δράση που ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των δασκάλων και στις ανησυχίες των γονέων.

 

Καθηγητές

Για να μπορέσουν οι καθηγητές να αναδειχθούν σε παιδαγωγούς, και πρόσωπα εμπιστοσύνης και σεβασμού για τους εφήβους μαθητές, θα πρέπει να φροντίσουν να εγκαταστήσουν μια γνήσια σχέση μαζί τους. 

Η ικανότητα των καθηγητών να επικοινωνούν είναι πάρα πολύ σημαντική για την επιτυχία του έργου τους. Η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας δημιουργεί χάσμα στις διαπροσωπικές σχέσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσαρέσκεια της τάξης απέναντι στον καθηγητή και το αντίθετο. 

Η επικοινωνία με τους μαθητές δεν συνίσταται σε τεχνικές, προσποιητούς δηλαδή τρόπους συμπεριφοράς, αλλά είναι στάση ζωής. Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι ικανότητες και στάσεις απαραίτητες για μια αποτελεσματική παιδαγωγική σχέση. Είναι θεμελιώδεις για να πετύχει ένας καθηγητής την επαφή τόσο με τον μαθητή ως άτομο όσο και με την ομάδα της τάξης. Οι σχέσεις επικοινωνίας βοηθούν να πραγματοποιηθούν πιο ουσιαστικές και αυθεντικές σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών μεταξύ καθηγητών και γονέων αλλά και των καθηγητών μεταξύ τους.

Είναι πολύ σημαντικό οι καθηγητές να κατανοούν τις ψυχολογικές μεταβολές των εφήβων, καθώς και τους τρόπους προβολής και μετάθεσης των συναισθηματικών διαθέσεων των μαθητών από τους γονείς στους καθηγητές ώστε να μη θίγονται προσωπικά και να μπορούν να λειτουργήσουν ως ενήλικες υποστηρικτικές για τους μαθητές.

Η πολυπλοκότητα της εποχής μας, καθιστά την εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους επιτακτική και αναγκαία.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ