ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πρόληψης στην τοπική κοινότητα παρέχονται:

Υποστηρικτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε:

  • γονείς
  •  νέους
  •  φορείς
  • κάθε ενδιαφερόμενο


Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτική σε πειραματική χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, σε εφήβους.
  • Ατομικές συναντήσεις που στοχεύουν στην κινητοποίηση για την αντιμετώπιση τουπροβλήματος δίνοντας παράλληλα πληροφορίες για τις θεραπευτικές υπηρεσίες και  τα θεραπευτικά προγράμματα.
  • Συμβουλευτική σε γονείς και συγγενείς χρηστών.
  • Οικογενειακές συναντήσεις που στοχεύουν στην παροχή ορθής και έγκυρηςενημέρωσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.


Παράλληλα παρέχεται στήριξη και πληροφόρηση της οικογένειας για τις πηγές βοήθειας. 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ