ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Σύμφωνα με τις αρχές των Προγραμμάτων Πρόληψης οι βασικοί τομείς δράσης είναι το σχολείο, η οικογένεια και η κοινότητα.

Το Κέντρο Πρόληψης διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ τους και παρέχει το πλαίσιο για το συντονισμό και την κοινή προοπτική δράσης.

Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας (φορείς, σύλλογοι, οργανισμοί κ.α.) ώστε να διευκολύνει την κοινωνικοποίηση των νέων.

Συνεπώς, η σωστή και έγκυρη ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η συνεργασία της κοινότητας και των θεσμών της, προάγουν την ψυχική υγεία και την ψυχολογική ανάπτυξη των νέων μέσα από καλλίτερες σχέσεις με τους ενήλικες.

ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Ανοιχτές ομιλίες
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις
 •  Ημερίδες
 •  Επιστημονικά συμπόσια
 • Συνεργασίες


ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

 • Οικογένεια
 • Σχολική κοινότητα
 • Πολιτιστικοί φορείς
 • Κοινωνικοί φορείς
 • Πανεπιστημιακή κοινότητα
 • Στελέχη υγείας
 • Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Στρατός
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ