ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Ν. ΕΒΡΟΥ «Η ΕΛΠΙΔΑ»

 

 

Το Κέντρο Πρόληψης & Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών Νομού Έβρου
είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1998 με την ενεργή συμμετοχή
των τοπικών φορέων του Νομού μας και τη συνεργασία του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Στελεχώνεται από:

 • Ψυχολόγους

 • Κοινωνικούς Λειτουργούς

 • και Διοικητικά Στελέχη

Παρέχει:

 • Ορθή και έγκυρη πληροφόρηση για τις εξαρτησιογόνες ουσίες.
 • Σχολές Γονέων
 • Υποστηρικτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε:
  - γονείς- εκπαιδευτικούς
  - εφήβους
  - κάθε ενδιαφερόμενο
 • Πληροφόρηση για τις θεραπευτικές δομές:
  - σε εξαρτημένα άτομα
  - στις οικογένειές τους
 • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:
  - για εκπαιδευτικούς
  - για εφήβους
  - για γονείς
  - και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες
 • Ευαισθητοποίηση-ενημέρωση  τοπικών φορέων με στόχο τη
  δημιουργία κοινωνικού δικτύου δράσης στην κοινότητα.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ