ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Οι δάσκαλοι είναι πρότυπα των παιδιών καθώς αποτελούν μια δεύτερηοικογένειά τους. Καθώς οι δάσκαλοι αγαπούν,κατανοούν και αποδέχονται τους μαθητές τους, τους δίνουν το αίσθημα της αξίας και της σημαντικότητας.

Έτσι η σχέση δασκάλου- μαθητή αποκτά νόημα και γίνεται η βάση για μια πιο υγιήσυναισθηματική ανάπτυξη χαρίζοντάς τους ένα πρόσφορο έδαφος για γνώση.

Οι δάσκαλοι σπάνια έχουν την ευκαιρία να μοιράζονται τις εμπειρίες, τις ανησυχίες καιπροβληματισμούς τους, αναγνωρίζοντας τρόπο με τον οποίο δημιουργούν σχέση μετους μαθητές καθώς και το τι θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικό στην τάξη.

Είναι σημαντικό να μάθουν να καταλαβαίνουν τις δικές τους στάσεις, αξίες και τασυναισθήματα για να μπορέσουν έτσι να βάλουν στο επίκεντρο τις στάσεις, τις αξίεςκαι τα συναισθήματα των μαθητών τους. Αρκετές φορές υπάρχει η απαίτηση νααναλάβουν δύσκολες καταστάσεις μέσα στην τάξη και να τις αντιμετωπίσουν κατάλληλα.

Παρ’όλα αυτά νιώθουν ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί σενέες μεθόδους προσέγγισης που βοηθούν στηναντιμετώπιση ψυχολογικών θεμάτων.

 

 

 

 

Οι γονείς που έχουν παιδιά προσχολικής-νηπιακής ηλικίας συχνά έχουνπολλά ερωτήματα και ανησυχίες γιατί έρχονται αντιμέτωποι με τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας, όπως το φαγητό,ο ύπνος, η συμπεριφορά του, η απόκτηση δεύτερου παιδιού κ.ά.

Είναι γνωστό ότι οι συμπεριφορές, τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και γενικότερα οι εμπειρίες που θα αποκτήσει το παιδί από τηνγέννησή του έως τα 7 του χρόνια θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τηνπροσωπικότητα του. Και μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που τις περισσότερες φορές και οι δυο γονείς δουλεύουν, γεγονός που τους πιέζει περισσότερο σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών τους.

Έτσι είναι αναγκαίο για τους γονείς να μάθουν να επικοινωνούν, να κατανοούν τη συμπεριφορά των παιδιών τους (θετική και αρνητική) και τα συναισθήματά τους ώστε να μη καταφεύγουν σε τιμωρίες, σε φωνές, σε απειλές και σε βία, που τους κάνουν να νιώθουν άσχημα με τον εαυτό τους. Μ΄ αυτόν τον τρόπο μπορούν να πετύχουν καλές σχέσεις μέσα στην οικογένεια που θα βασίζονται στην ισοτιμία και στον αμοιβαίο σεβασμό.

Στις ομάδες γονέων συζητούμε και δίνουμε στους γονείς πρακτικούς τρόπους για να μπορούν με ευκολία να διαχειρίζονται καλύτερα τη σχέση τους με τα παιδιά τους.

 

 

Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των παιδαγωγών παράλληλα με την εκπαίδευση των γονέων είναι πολύ βασική. Οι παιδαγωγοί της προσχολικής ηλικίας έχουν συχνά μια ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά και διαθέτουν σημαντικές  γνώσεις για την κατανόηση των αναγκών τους.

Μέσω του παιχνιδιού και των δημιουργικών δραστηριοτήτων έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες και να τα βοηθήσουν στην ομαλή ένταξη και προσαρμογή τους στο νηπιακό σταθμό, την πρώτη οργανωμένη ομάδα εκτός της οικογένειας.

Παράλληλα έχουν πολλές ευκαιρίες να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των νηπίων και να εντοπίσουν πιθανές δυσκολίες. Έτσι η εκπαίδευσή τους σε θέματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του ατόμου είναι αναγκαία και η εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης μέσω του παιχνιδιού και της ενεργητικής μάθησης στον νηπιακό σταθμό, γίνεται ουσιαστική.

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ «Η ΕΛΠΙΔΑ»

Το Κέντρο Πρόληψης & Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών Νομού Έβρου
είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1998 με την ενεργή συμμετοχή
των τοπικών φορέων του Νομού μας και τη συνεργασία του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Στελεχώνεται από:

 • Ψυχολόγους

 • Κοινωνικούς Λειτουργούς

 • και Διοικητικά Στελέχη

Παρέχει:

 • Ορθή και έγκυρη πληροφόρηση για τις εξαρτησιογόνες ουσίες.
 • Σχολές Γονέων
 • Υποστηρικτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε:
  - γονείς- εκπαιδευτικούς
  - εφήβους
  - κάθε ενδιαφερόμενο
 • Πληροφόρηση για τις θεραπευτικές δομές:
  - σε εξαρτημένα άτομα
  - στις οικογένειές τους
 • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:
  - για εκπαιδευτικούς
  - για εφήβους
  - για γονείς
  - και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες
 • Ευαισθητοποίηση-ενημέρωση  τοπικών φορέων με στόχο τη
  δημιουργία κοινωνικού δικτύου δράσης στην κοινότητα.

Οι χώροι μας :

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Ν. ΕΒΡΟΥ «Η ΕΛΠΙΔΑ»

 

 

Το Κέντρο Πρόληψης & Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών Νομού Έβρου
είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1998 με την ενεργή συμμετοχή
των τοπικών φορέων του Νομού μας και τη συνεργασία του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Στελεχώνεται από:

 • Ψυχολόγους

 • Κοινωνικούς Λειτουργούς

 • και Διοικητικά Στελέχη

Παρέχει:

 • Ορθή και έγκυρη πληροφόρηση για τις εξαρτησιογόνες ουσίες.
 • Σχολές Γονέων
 • Υποστηρικτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε:
  - γονείς- εκπαιδευτικούς
  - εφήβους
  - κάθε ενδιαφερόμενο
 • Πληροφόρηση για τις θεραπευτικές δομές:
  - σε εξαρτημένα άτομα
  - στις οικογένειές τους
 • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:
  - για εκπαιδευτικούς
  - για εφήβους
  - για γονείς
  - και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες
 • Ευαισθητοποίηση-ενημέρωση  τοπικών φορέων με στόχο τη
  δημιουργία κοινωνικού δικτύου δράσης στην κοινότητα.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ