ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πρόληψης στην τοπική κοινότητα παρέχονται:

Υποστηρικτικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε:

 • γονείς
 •  νέους
 •  φορείς
 • κάθε ενδιαφερόμενο


Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική σε πειραματική χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, σε εφήβους.
 • Ατομικές συναντήσεις που στοχεύουν στην κινητοποίηση για την αντιμετώπιση τουπροβλήματος δίνοντας παράλληλα πληροφορίες για τις θεραπευτικές υπηρεσίες και  τα θεραπευτικά προγράμματα.
 • Συμβουλευτική σε γονείς και συγγενείς χρηστών.
 • Οικογενειακές συναντήσεις που στοχεύουν στην παροχή ορθής και έγκυρηςενημέρωσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.


Παράλληλα παρέχεται στήριξη και πληροφόρηση της οικογένειας για τις πηγές βοήθειας. 

 

Όλοι οι γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Με όλα τα προβλήματα και τις πιέσεις της σημερινής εποχής είναι πολύ δύσκολο να είναι κανείς γονιός.
Οι ομάδες γονέων έχουν στόχο να στηρίξουν τους γονείς στο δύσκολο έργο τους,δίνοντάς τους την ευκαιρία να μοιραστούν και να επεξεργαστούν τις σκέψεις,τις αγωνίες και τους φόβους τους μαζί με άλλους γονείς.

Καθώς οι γονείς είναι οι κύριοι παιδαγωγοί των παιδιών τους, εντάξαμε τηνπαράλληλη εκπαίδευση των γονέων στα προγράμματα πρόληψης - αγωγής υγείας μαζί με τις άλλες δύο ομάδες (καθηγητές μαθητές) για να δημιουργήσουμε ένακοινό πνεύμα στην διαπαιδαγώγηση και την συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών.

Τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τους γονείς είναι:

 • δυσκολίες επικοινωνίας με τα παιδιά τους
 • καθημερινές συγκρούσεις με τους εφήβους
 • άγχος για την σχολική επίδοση- κακές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς
 • συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς
 • συζύγους για ζητήματα σχετικά με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών

Συζητώντας με τους γονείς όλα τα παραπάνω στο Κέντρο Πρόληψης, σ΄ ένα κλίμα αποδοχής και ασφάλειας, τους προτείνουμε την δημιουργία από κοινού μιας κοινότητας ανθρώπων και συναισθημάτων όπου οι πηγές συναισθηματικής υποστήριξης είναι πολύ μεγάλες.

 

    Μεταξύ των καθηγητών και των εφήβων αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη συναισθηματικήσχέση. Οι έφηβοι συμπεριφέρονται στους καθηγητές τους με συναισθήματα και τρόπους ανάλογους με εκείνους που έχουν μάθει να συμπεριφέρονται προς τους γονείς τους.

Οι καθηγητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ρόλο τους σχετικά με τη:

 • διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών μέσα στην τάξη
 • διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων καθηγητή - μαθητή
 • αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων των μαθητών.


    Είναι πολύ σημαντικό οι καθηγητές να κατανοούν τις ψυχολογικές μεταβολές των εφήβων, καθώς και τους τρόπους προβολής και μετάθεσης των συναισθηματικών διαθέσεων των μαθητών από τους γονείς στους καθηγητές.

   Έτσι προκύπτει η ανάγκη για εκπαίδευση και παροχή νέων παιδαγωγικών εργαλείων, που έχουν στόχο να ενισχύσουν τους καθηγητές στο ρόλο τους, γεγονός που καλύπτεται από τις ομάδες εκπαίδευσης και τα βιωματικά εργαστήρια επιμόρφωσης που οργανώνονται από το Κέντρο Πρόληψης.  

 

 

    Η εφηβεία είναι το πέρασμα από την παιδική στην ώριμη ηλικία. Είναι μια κρίσιμη και ταυτόχρονα δύσκολη περίοδος για τον έφηβο, όπου οι στάση των ενηλίκων (γονείς-καθηγητές) είναι καθοριστική.

Οι αλλαγές που αντιμετωπίζει ο έφηβος - μαθητής αφορούν:

 • στη σχέση με τους γονείς του
 • στη σχέση με τους συνομηλίκους του 
 • στη σχέση με το σώμα του


    Ο έφηβος  μαθητής  έχει ανάγκη να πάρει μέρος σε δραστηριότητες που θα του δώσουντη δυνατότητα να μοιραστεί αγωνίες και ανησυχίες και να πάρει συναισθηματική υποστήριξη.

    Μέσα από τα προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας θα έχει ευκαιρίες για τηναποδοχή του ως αυτόνομη προσωπικότητα, την οικοδόμηση μιας θετικής εικόνας για τονεαυτό του, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και τη βελτίωση της σχέσης του μετους καθηγητές, που είναι και πρότυπά του.

 

 

    Τα προγράμματα πρόληψης-αγωγής υγείας που εφαρμόζονται στις τάξεις του δημοτικού σχολείου δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένα εάν δεν εκπαιδεύονται και οι γονείς στις σχολές γονέων.

    Η αυτοεκτίμηση και η καλή εικόνα του παιδιού για τον εαυτό του εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την θετική στάση και την ενίσχυση των γονιών του. Οι νέοι γονείς μπροστά στις αυξημένες κοινωνικές αλλαγές ζητούν να βρουν απαντήσεις στις ανησυχίες τους που αφορούν τόσο στα παιδιά τους όσο και στους ίδιους.

    Οι γονείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σύμφωνα με αυτά που μάθαμε από τους δικούς μας γονείς’ αλλά οπωσδήποτε σε διαφορετικές εποχές για εμάς ως παιδιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ακροβατούμε ανάμεσα στην αυστηρότητα και την επιτρεπτικότητα χάνοντας τον προσανατολισμό και την σταθερότητά μας, αξίες σημαντικές για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού.

    Στην εκπαίδευσή μας επεξεργαζόμαστε νέους τρόπους επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και συμπεριφοράς. Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι οι γονείς να αισθάνονται ασφάλεια στο ρόλο τους, και ως πρότυπα να δημιουργήσουν μια υγιή σχέση με τα παιδιά τους που θα είναι η βάση για την ομαλή ψυχολογική τους ανάπτυξη.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ