Ημερίδα με θέμα: «…για ένα καλύτερο και σύγχρονο σχολείο»

 

Συμμετοχή του Κέντρου Πρόληψης σε ημερίδα με θέμα: «…για ένα καλύτερο και σύγχρονο σχολείο». Την ημερίδα διοργανώνει η Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Νομού Έβρου και θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 στο χώρο του ΚΕ. ΠΑ.ΚΥ. Απευθύνεται σε νηπιαγωγούς όλου του Νομού Έβρου.  Το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:

 

09:00 – 09:30     Προσέλευση – Εγγραφές

 

09:30 – 09:50     «Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο

Νηπιαγωγείο» Ναλμπάντη Θεοδώρα, Σχολική Σύμβουλος

Πληροφορικής Θράκης

 

09:50 – 10:10     «Διδακτικές προσεγγίσεις της ελληνικής γλώσσας ως ξένης»

Γκαργκαβούζη Μαρία, Νηπιαγωγός με εξειδίκευση στη Διδακτική

ξένων γλωσσών

 

10:10 – 10:20     Ερωτήσεις, συζήτηση

 

10:20 – 10:35     «Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της νηπιακής ηλικίας»

Καλτσερά Κρυσταλλένια, Ψυχολόγος, Στέλεχος του Κέντρου

Πρόληψης

 

10:35 – 10:50     «Η μετάβαση από την οικογένεια στο νηπιαγωγείο. Ο ρόλος της

υποδοχής» Στράτος Βραχιώλιας, Ψυχολόγος, Στέλεχος του Κέντρου

Πρόληψης

 

10:50 – 11:05     «Η σχέση γονέων – νηπιαγωγών. Ένα παράδειγμα καλής

συνεργασίας» Κασαπίδου Ζωή, Ψυχολόγος, Στέλεχος του Κέντρου

Πρόληψης

 

11:05 – 11:20     Ερωτήσεις, συζήτηση

 

11:20 – 11:35     Διάλειμμα

 

11:35 – 11:55     «Η γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων. Η σημασία της έγκαιρης

παρέμβασης» Βαλσαμίδου Φανή, Λογοπεδικός, Ειδική Παιδαγωγός

 

11:55 – 12:10     «Ειδικές διαταραχές στη μάθηση. Υπερκινητικότητα – Διάσπαση

προσοχής» Κουρτίδου Ελένη, Ψυχολόγος

 

12:10 – 12:20     «Νυχτερινή ενούρηση και τρόποι αντιμετώπισης» Κουρτίδου Ελένη,

Ψυχολόγος

 

12:20 – 12:35     «Νέο μωρό στην οικογένεια» Μπαλλά Αντιγόνη, Κοινωνική

Λειτουργός

 

11:20 – 11:35     Ερωτήσεις , συζήτηση, κλείσιμο ημερίδας