ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών μπορεί να ξεκινήσει σαν περιέργεια ή πειραματισμός ή σαν διέξοδος σε προσωπικά προβλήματα και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου. Οι παράγοντες κινδύνου για την χρήση και εξάρτηση από ουσίες (νόμιμες ή παράνομες ουσίες) αυξάνονται ιδιαίτερα σε περιόδους όπως μπορεί να είναι και η στρατιωτική θητεία που χρονικά ισοδυναμεί με τη μετάβαση από την εφηβεία στην πρώιμη ενηλικίωση κάτω από ιδιαίτερες ψυχοπιεστικές συνθήκες.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά μέσω ευαισθητοποίησης ή εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται  τις περιπτώσεις χρήσης και εξάρτησης στο πλαίσιο του στρατού με κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Τον Ιούλιο του 2013 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας κατά της Ουσιοεξάρτησης μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ΟΚΑΝΑ  στο οποίο συμφωνήθηκε  η προώθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων από τα Κέντρα Πρόληψης όλης της χώρας στις στρατιωτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους.

Ως εκ τούτου το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Έβρου συνεχίζει τη συνεργασία την οποία έχει εδραιώσει εδώ και χρόνια με τις διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων Έβρου προγραμματίζοντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις  με την μορφή επιμορφωτικών Ημερίδων για τα ανώτερα στελέχη του στρατού, για το προσωπικό της Υγειονομικής μέριμνας αλλά και τους οπλίτες τόσο του στρατού ξηράς όσο και της αεροπορίας.

Η θεματολογία των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων αφορά στα εξής :

 Η αιτιολογία του φαινομένου της ουσιοεξάρτησης
 Το προφίλ του ατόμου με υψηλό κίνδυνο για ουσιοεξάρτηση
 Ο ρόλος της οικογένειας, μορφές επικοινωνίας με την οικογένεια του ατόμου με  χρήση ουσιών
 Αρχές επικοινωνίας – διαπροσωπικές σχέσεις
 Η φιλοσοφία και οι πρακτικές των προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας

Συγκεκριμένα για το Β΄ Εξάμηνο του 2013 προγραμματίζονται εκπαιδευτικές ημερίδες στις παρακάτω στρατιωτικές μονάδες :

50η Μ/Κ Ταξιαρχία «ΑΨΟΣ» /Πεζικού Σουφλίου                                      23 Οκτωβρίου 2013
ΧVI M/K  Μεραρχία Πεζικού                                                                  30 Οκτωβρίου 2013
Πολεμική Αεροπορία Διδυμοτείχου                                                         13 Νοεμβρίου 2013
Πολεμική Αεροπορία 1ος Σταθμός αναφοράς – Λουτρά Αλεξανδρούπολης    11 Οκτωβρίου 2013
ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού  Αλεξανδρούπολης                                         06 Νοεμβρίου 2013
ΤΔ /41 ΣΠ Σαμοθράκης                                                                              Νοέμβριος 2013


 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ