Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία Βιωματική Εκπαίδευση για γονείς με παιδιά ηλικίας από 0 έως 3 ετών, με τίτλο : «Ο θυμός των παιδιών. Παραμύθια για την κατανόηση της παιδικής συμπεριφοράς» , διάρκειας 4 δίωρων συναντήσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν ολοκληρώσει τον Ά κύκλο εκπαίδευσης των Σχολών Γονέων διάρκειας 12 δίωρων συναντήσεων, τον Ιούνιο του 2013.