ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας, θα πραγματοποιηθεί δίωρη βιωματική παρέμβαση σε μαθητές της Ά τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης, με θέμα: «Διαφυλικές σχέσεις – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – Κίνδυνος από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα». Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, από την κα Κεσούδη Ελένη, Επιστημονικό Στέλεχος του Κέντρου.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ