Στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας, θα πραγματοποιηθεί δίωρη βιωματική παρέμβαση σε μαθητές της Ά τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης, με θέμα: «Διαφυλικές σχέσεις – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – Κίνδυνος από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα». Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, από την κα Κεσούδη Ελένη, Επιστημονικό Στέλεχος του Κέντρου.