Οι έμποροι γνωρίζουν καλά ότι δεν προκαλείται εξάρτηση σε άτομα που δεν το θέλουν. (Εξάλλου τα ναρκωτικά είναι πολύ ακριβά για να τα χαρίζει κανείς... ή να νοθεύει ποτά). Σπάνια λοιπόν ο έμπορος θα πιέσει τον έφηβο να αρχίσει  την χρήση.

    Το παράνομο κύκλωμα των εμπόρων ναρκωτικών φροντίζει για την διακίνηση και την διάθεση των ναρκωτικών, έτσι ώστε ο νέος με την ευαίσθητη προσωπικότητα, όταν βρεθεί σε μια στιγμή αδυναμίας, να έχει εύκολη πρόσβαση στις ουσίες. Αυτό που συνήθως συμβαίνει, είναι όταν ο έφηβος έχει έρθει ήδη σε επαφή με την ουσία, μέσω γνωστών του και φίλων, ο ίδιος να ψάχνει πλέον να βρει τον έμπορο.