Περιστασιακή χρήση κάνουμε σχεδόν όλοι μας για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα οι περισσότεροι ενήλικες χρησιμοποιούμε συνήθως νόμιμες ουσίες σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Αντίστοιχα οι νέοι, θέλοντας κάποιες φορές να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες ή πιθανών να προκαλέσουν, μπορεί να κάνουν περιστασιακή χρήση νόμιμων ή και παράνομων ουσιών. Αυτή όμως η περιστασιακή  χρήση, δεν σημαίνει αυτόματα οτι υπάρχει εξάρτηση απο την ουσία. Το όριο βρίσκεται στο κατα πόσο μπορεί κανείς να επιλέξει πού και πότε θα κάνει χρήση μιας ουσίας ή εάν έχει απόλυτη ανάγκη την ουσία και δε μπορεί να αντιμετωπίσει την ζωή του χωρίς αυτή.