Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας και μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του 4ου Γυμνάσιου Αλεξανδρούπολης, το Κέντρο Πρόληψης υλοποίησε δίωρες βιωματικές παρεμβάσεις σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου, ( συνολικά 4 τμήματα στην Α' τάξη, 4 τμήματα στην Β' τάξη και 4 τμήματα στη Γ' τάξη Γυμνασίου). Τα θέματα των παρεμβάσεων εστιάστηκαν στην αυτοεκτίμηση, στην επικοινωνία, στις σχέσεις και στις συμπεριφορές στην εφηβεία, στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων: Πρόληψη Εθισμού και Εξαρτήσεων και Έμφυλες Ταυτότητες.