Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου της Μαϊστρου, το Κέντρο Πρόληψης υλοποίησε τη δράση: "Εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια". Κάθε εκτάκι "υιοθετεί" ένα πρωτάκι και αναλαμβάνει τη στήριξή του, στη διαδικασία προσαρμογής του στο  στο νέο σχολείο. Στόχος της παρέμβασης είναι η πρόληψη της ενδοσχολικής βίας και η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο. Τη δράση συντόνισαν οι Ψυχολόγοι, κα. Καλτσερά Κρυσταλλένια και κα. Κασαπίδου Ζωή, Επιστημονικά στελέχη του Κέντρου Πρόληψης.