ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
3ήμερο Βιωματικό Σεμινάριο : "Η προσωπική ανάπτυξη ως βασικός μοχλός της βιωματικής μάθησης στο σχολείο"
27 - 28 - 29 Ιουνίου 2006  - Ξενοδοχείο Κάστρο - Σαμοθράκη
Συνδιοργάνωση : Κέντρο Πρόληψης Ν. Εβρου , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ν. Εβρου Γραφείο Αγωγής Υγείας , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ν. Ροδόπης Γραφείο Αγωγής Υγείας 
στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών
 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ