Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του  Γυμνασίου Ριζίων, πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης Έβρου, στο πλαίσιο της "Θεματικής Εβδομάδας" συζήτηση -ενημέρωση με το σύνολο των μαθητών του Γυμνασίου. Το θέμα της παρέμβασης ήταν το ¨Κάπνισμα και εθισμός». Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Στράτο Βραχιώλια, Ψυχολόγο, Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου