Ξεκίνησε η λειτουργία του δικτυακού τόπου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ  (Αυγουστος 2008) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-prolipsi.gr

Η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου και η επιμέλεια του περιεχομένου έγινε από την Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  και την μονάδα ανάπτυξης δικτυακού περιεχομένου Alpha WebTEAM , όλο το περιεχόμενο, τα κείμενα και οι φωτογραφίες ανήκουν αποκλειστικά στο Κέντρο Πρόληψης & Ενημέρωσης Ν. Εβρου "Η Ελπίδα". Η γραφική επεξεργασία, το ηλεκτρονικό περιεχόμενο και η παραμετροποίηση έγινε από το Alpha WebTEAM , ευχαριστουμε και το δημιουργικό γραφείο της Ειρήνης Μέρμυγκα για την βοήθεια στο βασικό λογότυπο του δικτυακού τόπου .

Λίγα λόγια για την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου :
- Για την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου χρησιμοποιήθηκε η βασική πλατφόρμα CMS Joomla με τις προσθήκες και την παραμετροποίηση από το τμήμα ανάπτυξής μας.
- Εγινε σχεδιασμός του περιβάλλοντος επικοινωνίας και παρουσίασης-οργάνωσης των πληροφοριών
- Σχεδιάστηκε η πολιτική ασφαλείας για την ομαλή λειτουργία του e-prolipsi.gr
- Υποστηρίχτηκε από τεχνικές Search Engine Optimization (SEO) με παράλληλη καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης για την καλύτερη παρουσία στο διαδίκτυο του περιεχομένου.
- Οργανώθηκε η διαχείριση του περιεχομένου έτσι ώστε το προσωπικό του Κέντρου Ενημέρωσης να έχει την δυνατότητα για συνεχή ενημέρωση και αλλαγή του δικτυακού τόπου συμφωνα με τις ανάγκες του.
- Εκπαιδεύτηκε το προσωπικό στην διαχείριση του συστήματος για την συστηματική ενημέρωση και προσθήκη περιεχομένου.

Ετσι παραδόθηκε ενας δικτυακός τόπος σε πλήρη λειτουργία για να παρέχει άμεση ενημέρωση σε όλους τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής μας.