ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Η δράση συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
pep-1
pep-2

 

Η δράση "Ευαισθητοποίηση - Δημοσιότητα για την Πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών" αποτελεί ενέργεια του εγκεκριμένου σχεδίου "Ολοκλήρωμένη ανάπτυξη της περιοχής του εμπορικού κέντρου και ανατολικού τομέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης", στα πλαίσια του Μέτρου 4.2, 4.3 "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αφορά δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών με στόχο την ευαισθητοποίηση - πληροφόρηση, για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών, των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Το προτεινόμενο έργο που περιλαμβάνεται, στο Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφορά δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ