ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

    Η εφηβεία είναι το πέρασμα από την παιδική στην ώριμη ηλικία. Είναι μια κρίσιμη και ταυτόχρονα δύσκολη περίοδος για τον έφηβο, όπου οι στάση των ενηλίκων (γονείς-καθηγητές) είναι καθοριστική.

Οι αλλαγές που αντιμετωπίζει ο έφηβος - μαθητής αφορούν:

  • στη σχέση με τους γονείς του
  • στη σχέση με τους συνομηλίκους του 
  • στη σχέση με το σώμα του


    Ο έφηβος  μαθητής  έχει ανάγκη να πάρει μέρος σε δραστηριότητες που θα του δώσουντη δυνατότητα να μοιραστεί αγωνίες και ανησυχίες και να πάρει συναισθηματική υποστήριξη.

    Μέσα από τα προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας θα έχει ευκαιρίες για τηναποδοχή του ως αυτόνομη προσωπικότητα, την οικοδόμηση μιας θετικής εικόνας για τονεαυτό του, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και τη βελτίωση της σχέσης του μετους καθηγητές, που είναι και πρότυπά του.

 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ