ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Όλοι οι γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Με όλα τα προβλήματα και τις πιέσεις της σημερινής εποχής είναι πολύ δύσκολο να είναι κανείς γονιός.
Οι ομάδες γονέων έχουν στόχο να στηρίξουν τους γονείς στο δύσκολο έργο τους,δίνοντάς τους την ευκαιρία να μοιραστούν και να επεξεργαστούν τις σκέψεις,τις αγωνίες και τους φόβους τους μαζί με άλλους γονείς.

Καθώς οι γονείς είναι οι κύριοι παιδαγωγοί των παιδιών τους, εντάξαμε τηνπαράλληλη εκπαίδευση των γονέων στα προγράμματα πρόληψης - αγωγής υγείας μαζί με τις άλλες δύο ομάδες (καθηγητές μαθητές) για να δημιουργήσουμε ένακοινό πνεύμα στην διαπαιδαγώγηση και την συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών.

Τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τους γονείς είναι:

  • δυσκολίες επικοινωνίας με τα παιδιά τους
  • καθημερινές συγκρούσεις με τους εφήβους
  • άγχος για την σχολική επίδοση- κακές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς
  • συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς
  • συζύγους για ζητήματα σχετικά με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών

Συζητώντας με τους γονείς όλα τα παραπάνω στο Κέντρο Πρόληψης, σ΄ ένα κλίμα αποδοχής και ασφάλειας, τους προτείνουμε την δημιουργία από κοινού μιας κοινότητας ανθρώπων και συναισθημάτων όπου οι πηγές συναισθηματικής υποστήριξης είναι πολύ μεγάλες.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ