Μεταξύ των καθηγητών και των εφήβων αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη συναισθηματικήσχέση. Οι έφηβοι συμπεριφέρονται στους καθηγητές τους με συναισθήματα και τρόπους ανάλογους με εκείνους που έχουν μάθει να συμπεριφέρονται προς τους γονείς τους.

Οι καθηγητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ρόλο τους σχετικά με τη:

  • διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών μέσα στην τάξη
  • διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων καθηγητή - μαθητή
  • αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων των μαθητών.


    Είναι πολύ σημαντικό οι καθηγητές να κατανοούν τις ψυχολογικές μεταβολές των εφήβων, καθώς και τους τρόπους προβολής και μετάθεσης των συναισθηματικών διαθέσεων των μαθητών από τους γονείς στους καθηγητές.

   Έτσι προκύπτει η ανάγκη για εκπαίδευση και παροχή νέων παιδαγωγικών εργαλείων, που έχουν στόχο να ενισχύσουν τους καθηγητές στο ρόλο τους, γεγονός που καλύπτεται από τις ομάδες εκπαίδευσης και τα βιωματικά εργαστήρια επιμόρφωσης που οργανώνονται από το Κέντρο Πρόληψης.