ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των παιδαγωγών παράλληλα με την εκπαίδευση των γονέων είναι πολύ βασική. Οι παιδαγωγοί της προσχολικής ηλικίας έχουν συχνά μια ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά και διαθέτουν σημαντικές  γνώσεις για την κατανόηση των αναγκών τους.

Μέσω του παιχνιδιού και των δημιουργικών δραστηριοτήτων έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες και να τα βοηθήσουν στην ομαλή ένταξη και προσαρμογή τους στο νηπιακό σταθμό, την πρώτη οργανωμένη ομάδα εκτός της οικογένειας.

Παράλληλα έχουν πολλές ευκαιρίες να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των νηπίων και να εντοπίσουν πιθανές δυσκολίες. Έτσι η εκπαίδευσή τους σε θέματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του ατόμου είναι αναγκαία και η εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης μέσω του παιχνιδιού και της ενεργητικής μάθησης στον νηπιακό σταθμό, γίνεται ουσιαστική.

 

 

 

 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ