Το Κέντρο Πρόληψης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, οργανώνει ημερίδες και ανοιχτές ομιλίες σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και το σχολείο ή συμμετέχει σε ημερίδες που οργανώνουν φορείς εκπαίδευσης ή ίδιες οι σχολικές μονάδες σε συνεργασία με φορείς  ψυχοκοινωνικής μέριμνας.