Το Κέντρο Πρόληψης παρέχει στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων δράσεις υποστήριξης στο έργο τους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα . Οι εκπαιδευτικές δράσεις αφορούν :

 -         Εκπαιδευτικά σεμινάρια

-          Βιωματικά εργαστήρια

-          Βιωματικές ομάδες

Στόχος των εκπαιδεύσεων αποτελεί η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ιδιαίτερες ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών τους ανά ηλικιακή ομάδα, η βελτίωση της μαθησιακής ατμόσφαιρας στην σχολική τάξη και η καλύτερη  κατανόηση και   διαχείριση δυσκολιών και αγχογόνων  καταστάσεων που προκύπτουν στη σχολική ζωή.  Παράλληλα η υποστήριξη και ενδυνάμωση τους στην εδραίωση ενός κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης στην ομάδα των συναδέλφων.

 

Ενδεικτική θεματολογία των εκπαιδεύσεων :

•    Η κατανόηση των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών σύμφωνα με την ηλικία τους.

•    Η λειτουργία της σχολικής τάξης ως ομάδα υποστηρικτική για τους μαθητές

•    Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στη σχολική τάξη.

•    Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή – μεσολαβητή της διαδικασίας μάθησης

•    Οι τεχνικές / μέθοδοι ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη μάθηση.

•    Η σύνδεση των μαθημάτων με την πραγματική ζωή.

•    Η σύνδεση της γνώσης με την ευχαρίστηση και τη συνεργασία

•    Άνοιγμα του σχολείου σε θέματα της κοινωνικής ζωής των μαθητών

•    Η συνεργασία με τους ειδικούς για τη διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων μαθητών

•    Η συνεργασία με τους ειδικούς για την συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή για την   αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων (πχ χρήση ουσιών, απουσίες από το σχολείο, ενδοσχολική βία κλπ) .