Το Κέντρο Πρόληψης παρέχει στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων την δυνατότητα συναντήσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης και εποπτείας στις εξής περιπτώσεις :

-Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων αγωγής υγείας

-Σχεδιασμός και οργάνωση μαθημάτων έρευνας- δράσης (project)

-Διαχείριση δυσκολιών στο συντονισμό της σχολικής τάξης

-Κατανόηση και διαχείριση της συμπεριφοράς δύσκολων μαθητών

-Αξιοποίηση εκπαιδευτικών υλικών και παιδαγωγικών εργαλείων