ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

    Το Κέντρο  Πρόληψης & Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών Ν. Έβρου, σε συνεργασία με τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γραφείο Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο των παρεμβάσεών τους στη σχολική κοινότητα (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) οργανώνουν τριήμερο εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο πάνω στα υλικά Αγωγής Υγείας: «Στηρίζομαι στα πόδια μου» και «Συζητήσεις εφήβων», από τις 3 μέχρι στις 5 Φεβρουαρίου 2005, στο Grand Hotel Εγνατία.

    Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εφαρμόζουν ή προτίθενται να εφαρμόσουν προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία. Η θεματολογία του καλύπτει τους τομείς της δυναμικής της ομάδας, της ψυχοδυναμικής της εφηβείας, της συναισθηματικής εμπειρίας της μάθησης και της διδασκαλίας, μεθόδους ενεργητικής μάθησης κ.α.

    Στόχος του σεμιναρίου, το οποίο θα παρακολουθήσουν (22) είκοσι δύο  εκπαιδευτικοί,  είναι η εκπαίδευση των καθηγητών σε θέματα ψυχικής υγείας και διαπροσωπικών σχέσεων έτσι ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν σε σχολικό επίπεδο παρεμβάσεις πρωτογενούς πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ