ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Οι γονείς που έχουν παιδιά προσχολικής-νηπιακής ηλικίας συχνά έχουνπολλά ερωτήματα και ανησυχίες γιατί έρχονται αντιμέτωποι με τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας, όπως το φαγητό,ο ύπνος, η συμπεριφορά του, η απόκτηση δεύτερου παιδιού κ.ά.

Είναι γνωστό ότι οι συμπεριφορές, τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και γενικότερα οι εμπειρίες που θα αποκτήσει το παιδί από τηνγέννησή του έως τα 7 του χρόνια θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τηνπροσωπικότητα του. Και μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που τις περισσότερες φορές και οι δυο γονείς δουλεύουν, γεγονός που τους πιέζει περισσότερο σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών τους.

Έτσι είναι αναγκαίο για τους γονείς να μάθουν να επικοινωνούν, να κατανοούν τη συμπεριφορά των παιδιών τους (θετική και αρνητική) και τα συναισθήματά τους ώστε να μη καταφεύγουν σε τιμωρίες, σε φωνές, σε απειλές και σε βία, που τους κάνουν να νιώθουν άσχημα με τον εαυτό τους. Μ΄ αυτόν τον τρόπο μπορούν να πετύχουν καλές σχέσεις μέσα στην οικογένεια που θα βασίζονται στην ισοτιμία και στον αμοιβαίο σεβασμό.

Στις ομάδες γονέων συζητούμε και δίνουμε στους γονείς πρακτικούς τρόπους για να μπορούν με ευκολία να διαχειρίζονται καλύτερα τη σχέση τους με τα παιδιά τους.

 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ