Οι Σχολές Γονέων γίνονται δυο (2) φορές τον χρόνο (Οκτώβριο και Φεβρουάριο). Συνολικά πραγματοποιούνται δέκα (10)  ως δώδεκα (12) συναντήσεις. Γίνονται μια φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια δυο ώρες. Η ημέρα και η ώρα καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τους ίδιους τους γονείς.  

Για την συμμετοχή στις Σχολές Γονέων μπορείτε να τηλεφωνείτε καθημερινά (όλο τον χρόνο) στο τηλέφωνο 2551037242 και ώρες 9:00 π.μ. με 13:30 μ.μ.  

Τα μαθήματα είναι δωρεάν!